Wrocław, Ostrów Tumski

Trasy turystyczne

Najdawniejsze zabytki Wrocławia

Kościół św. Marcina

Chciałabym Państwu zaprezentować historyczne centrum Wrocławia, złożone z dwóch różnorakich części: wysp odrzańskich oraz rynku wraz z biegnącym prostopadle doń szachownicowym systemem ulic, dawniej obwarowanym systemem fortyfikacji, obecnie otoczonym pasem zieleni miejskiej z wkomponowanym weń odcinkiem fosy miejskiej. Na wyspach podziwiać będziemy piękno przyrody i architekturę sakralną. Wieczorny spacer po Ostrowie Tumskim, gdy na tle mrocznego nocnego nieba wyłaniają się oświetlone wieże gotyckich kościołów a wokół szumią wody Odry, pozostaje na zawsze w pamięci. Na rynku i rozchodzących się zeń malowniczych uliczkach i zaułkach ujrzymy gotycki ratusz, kolorowe kamieniczki, barokowy gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, średniowieczne więzienie, jatki, arsenał, pozostałości fortyfikacji... i wiele innych atrakcji.

Wrocławskie świątynie

Kościół św. Krzyża

Poprowadzę Państwa ku pięciu wrocławskim katedrom: katolickiej, polskokatolickiej, prawosławnej, greko-katolickiej i ewangelickiej, a także do innych świątyń ważnych ze względu na ich istotę jako miejsc kultu oraz godnych podziwu dzięki ich walorom zabytkowym.

Ujrzymy Ostrów Tumski, który od ponad tysiąca lat stanowi siedzibę biskupstwa. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze znajduje się średniowieczne świątynie Wrocławia: katedra św. Jana Chrzciciela oraz kościoły św. Bartłomieja i św. Krzyża, św. Piotra i Pawła, św. Idziego oraz św. Marcina. Z Ostrowem Tumskim sąsiaduje wsypa Piasek, nad którą dominuje masywna bryła gotyckiego kościoła Najświętszej Marii Panny.

Podążając dalej szlakiem średniowiecznych świątyń Wrocławia udamy się na lewobrzeżną część miasta, by ujrzeć najwspanialsze przykłady gotyckiej architektury sakralnej w postaci kościołów św. Elżbiety, św. Wojciecha, św. Stanisława, Wacława i Doroty a także katedrę polskokatolicką św. Marii Magdaleny. Będziemy również podziwiać najpiękniejsze barokowe wnętrze we Wrocławiu czyli kościół pojezuicki Najświętszego Imienia Jezus, znany bardziej jako uniwersytecki.

Udamy się także do Dzielnicy Czerech Wyznań zwanej dzielnicą tolerancji, w której katolicy, prawosławni, protestanci i Żydzi budują dzieło szerzenia pokoju, wzajemnego poszanowania i miłości bliźniego.

Wrocław dla zakochanych

Most zakochanych

Jest takie miejsce we Wrocławiu, owiane legendą i czarem świetności minionych wieków, w którym zakochani przyrzekają sobie miłość... To Most Tumski, zwany Mostem Miłości, łączący Wyspę Piaskową z Ostrowem Tumskim. Przychodzą tu zakochani, by powiesić na nim swą kłódkę z wygrawerowanymi ich imionami a kluczyk rzucić w wody płynącej Odry. Dziś wiszą tu już setki kłódek a każda z nich została przypięta jako symbol miłości, wierności i długowieczności związku. Piękno i dostojeństwo tego miejsca podkreślają monumentalne wieże kościołów a szum płynącej Odry dodaje mu niepowtarzalnego uroku i romantyzmu. W pobliżu znajduje się przystań, z której można popłynąć statkiem w krótki rejs. Słowem idealne miejsce na zaręczyny, ślubną sesję zdjęciową lub po prosu wyznanie miłości...

Walory przyrodnicze i rekreacyjne Wrocławia

Wrocław ZOO

Na terenie Wrocławia znajduje się fragment Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Szczególny godny uwagi jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego z filią Arboretum w Wojsławicach, Ogród Japoński i Ogród Zoologiczny. Ponadto znajdują się tu liczne parki i tereny rekreacyjne.
Tropem zabytków techniki

Wieża ciśnień przy al. Wiśniowej

Koneserom zabytków techniki chciałabym zaprezentować przede wszystkim budowle i urządzenia wrocławskiego węzła wodnego, elektrownie wodne, mosty, jazy, śluzy. Na terenie historycznego centrum miasta podziwiamy najstarsze stopnie wodne: Piaskowy i Mieszczański, których historia sięga jeszcze średniowiecznych dziejów miasta. Znajdziemy tu także jedyny z ocalałych młynów na wyspach odrzańskich oraz dwie elektrownie wodne, wzniesione w okresie dwudziestolecia międzywojennego, funkcjonujące po dziś dzień. Miłośnicy budowli hydrotechnicznych powinni się udać także na obrzeża Wrocławia, gdzie ujrzą Bartoszowicko-Opatowicki Węzeł Wodny, stopień wodny Rędzin i elektrownia wodna Stabłowice. Szczególną atrakcją jest holownik parowy "Nadbór" z 1949 r., dźwig pływający "Wróblin" z 1939 r. i barka "Irena" z 1936 r. Znawców historii przemysłu stoczniowego z pewnością zainteresują pozostałości dawnej stoczni Zacisze, której chlubą jest unikatowy suchy dok. Interesujące są także wrocławskie zabytkowe wieże ciśnień, wśród których błyszczą dzieła Ch. Zimmermanna na Grobli i K. Klimma przy al. Wiśniowej. Nie brak także zabytków związanych z historią kolei, jak pyszna zabudowa Wrocławskiego Dworca Głównego, także Dworca Świebodzkiego, kompleks architektoniczny dawnych zakładów Linke-Hoffmannn Werke (późniejszy PAFAWAG) oraz przykładów architektury dolnośląskiego browarnictwa.

Szlakiem kultury żydowskiej

Cmentarz Żydowski

Chciałabym podzielić się z Państwem wiedzą na temat burzliwej, a zarazem tragicznej historii synagogi Pod Białym Bocianem oraz oprowadzić Państwa po cmentarzu żydowskim przy ul. Ślężnej, na którym spoczywa wiele osób zasłużonych dla rozwoju naukowego, duchowego, politycznego, kulturalnego i gospodarczego Wrocławia, między innymi Ferdynand Lasalle, rodzice Edyty Stein, Juliusz Schottländer. Udamy się także na ul. Łąkową, gdzie znajduje się płyta upamiętniająca istnienie tu dawniej Wielkiej Synagogi, zniszczonej w czasie Nocy Kryształowej. W Muzeum Historycznym znajdziemy zabytki i fotografie nawiązujące do życia i działalności gminy żydowskiej we Wrocławiu w minionych wiekach.

Wrocławskie muzea

Materiał prezentowany we wrocławskich muzeach jest przebogaty i różnorodny. Należałoby spędzić we Wrocławiu wiele dni, by móc zapoznać się z bogatymi zbiorami muzeów.

Nieodzownym punktem programu większości wycieczek po Wrocławiu jest Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Mieści się ono w barokowym gmachu dawnej jezuickiej Akademii Leopoldyńskiej. Powszechny podziw budzi tu reprezentacyjna Aula Leopoldina o pięknym wystroju, wykonanym w XVIII w. przez barokowych mistrzów Krzysztofa Handke z Ołomuńca i Franza Josefa Mangoldta. Warto także udać się na taras widokowy, znajdujący się na szczycie Wieży Matematycznej, dawniej mieszczącej obserwatorium astronomiczne.

Koneserom malarstwa i rzeźby polecam galerie sztuki w gmachu głównym Muzeum Narodowego. Godne podziwu są tu zabytki sztuki sakralnej, pochodzące z różnych wrocławskich i dolnośląskich świątyń. Największe uznanie budzą tu płótna Michaela Willmanna, nazwanego Śląskim Rembrandtem. Duże zainteresowanie budzi galeria malarstwa polskiego, w której ujrzymy obrazy wielkich mistrzów, między innymi Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Aleksandra Gierymskiego, Wojciecha Gersona i wielu innych. W galerii sztuki europejskiej zobaczymy obrazy między innymi Pietera Breughla Młodszego, Osiasa Beerta, Martena van Cleve, Johanna Glöcklera. Interesująca jest także galeria sztuki współczesnej z dziełami najsłynniejszych artystów, między innymi Władysława Hasiora, Aliny Szapocznikow, Jerzego Kaliny, Eugeniusza Geta Stankiewicza, Magdaleny Abakanowicz.

Warto też poświęcić nieco czasu na zwiedzenie oddziałów Muzeum Narodowego, czyli słynnej Panoramy Racławickiej i Muzeum Etnograficznego.

Historię Wrocławia najlepiej poznać w dawnym pałacu królów pruskich, w którym obecnie mieści się Muzeum Historyczne, będące jednym z oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia. Ekspozycje, rozplanowane w porządku chronologicznym, nawiązują do różnych etapów dziejów miasta, począwszy od średniowiecza, skończywszy na czasach współczesnych. Nie brak także ekspozycji związanych z historią wrocławskiego teatru, przemysłu czy też fotografii.

Warto także odwiedzić pozostałe oddziały Muzeum Miejskiego Wrocławia, na które składają się: mieszczące się w gotyckim ratuszu Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, cmentarz żydowski, czyli, Muzeum Sztuki Cmentarnej oraz usytuowane w arsenale Muzeum Archeologiczne i Muzeum Militariów.Muzeum Architektury, jedyne tego typu muzeum w Polsce, mieści się w murach XV-wiecznego klasztoru bernardynów. Znajdziemy tu detale architektoniczne wrocławskich budowli, które nie dotrwały do naszych czasów, między innymi słynnego romańskiego opactwa benedyktynów na Ołbinie. Powszechny podziw budzi kolekcja witraży, pośród których szczególne miejsce zajmują XVI-wieczne szwajcarskie witraże gabinetowe.

W poszukiwaniu zabytków archeologicznych

Szczególnie atrakcyjna pod względem archeologicznym, a także rekreacyjnym, jest góra Ślęża, Rezerwat Archeologiczny w Będkowicach i Muzeum Ślężańskie w Sobótce. Wędrując przez Ślężański Park Krajobrazowy podziwiamy piękno przyrody i słynne kamienne rzeźby wiązane dziś ze sztuką celtycką. Tutaj znajdował się pogański ośrodek kultu, który zachował swe funkcje religijne na długie lata po chrystianizacji tych obszarów. W samym Wrocławiu zachowały się grodziska kultury łużyckiej oraz grodziska średniowieczne.


Przewodnik miejski po Wrocławiu

Pilot wycieczek

tel. +48 605 902 137
szczepanska.m.jolanta@gmail.com

Kościół św. MarcinaKościół św. MarcinaWyspy odrzańskieWyspy odrzańskieRatuszRatuszWrocław, Plac SolnyPlac SolnyRejs po OdrzeRejs po OdrzeŚluza OpatowiceŚluza OpatowiceŚluza Różanka (powódź 2010)Śluza Różanka (powódź 2010)Cmentarz ŻydowskiCmentarz ŻydowskiCmentarz ŻydowskiCmentarz ŻydowskiWrocław, ArsenałArsenał