Wrocław, Ostrów Tumski

Przewodnik po Wrocławiu

Wyposażenie kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku

Ołtarz główny stanowi gotycki pentaptyk Marii z Dzieciątkiem. Przy filarach bocznych świątyni znajdują się drewniane gotyckie poliptyki, przywiezione tu w latach powojennych ze zniszczonych kościołów śląskich. W nawie południowej umieszczony jest siedemnastowieczny ołtarz Matki Bożej Hetmańskiej, który przyjął swą nazwę od właściciela hetmana Stanisława Jabłonowskiego. Przez pewien czas obraz ten przechowywany był w miejscowości Mariampol nad Dniesrem, założonej przez hetmana i nazwanej tak przez niego na cześć Matki Najświętszej W nawie południowej zachował się romański tympanon fundacyjny, przedstawiający Marię Włostowicową i jej syna Świętosława adorujących Marię z Dzieciątkiem.Po północnej stronie, w przyziemiu wieży, znajduje się kamienna gotycka chrzcielnica z XV w.Witraże zaprojektowała Maria Teresa Reklewska. W 1975 r. artystka otrzymała za tę kompozycję nagrodę Brata Alberta.Okno w centralnej części prezbiterium wypełnia witraż którym dominują różne odcienie czerwieni. Pośrodku kompozycji znajduje się wyobrażenie Chrystusa wiszącego na krzyżu, pod którym stoi Maria. Wyżej widniej postać Marii w koronie z gwiazd, w otoczeniu Aniołów. Niżej Ukrzyżowania ukazana jest scena Ostatniej Wieczerzy. W najniższej partii witraża przedstawiony jest krzew winny symbolizujący Chrystusa i wiernych, stanowiących duchowy Kościół. W oknie po lewej stronie znajduje się witraż wykonany w tonacji brązowo złotej. W złotej plamie widnieje postać Abrahama. W łukach nad Abrahamem, poniżej rozety, odnajdujemy gwiazdy, które symbolizują jego liczne potomstwo. Są one nawiązaniem do biblijnej sceny, w której Bóg, ukazując Abrahamowi liczne gwiazdy na niebie, obiecuje mu tak samo obfite potomstwo.Niżej postaci Abrahama przedstawiona jest scena Ofiary Izaaka. Według Starego Testamentu Bóg miał zażądać od Abrahama najwyższej ofiary w postaci jego jedynego syna Izaaka. Witraż ukazuje Abrahama, unoszącego rękę na Izaaka. Z boku znajduje się Baranem jako symbol Ofiary. Powyżej widnieje postać Anioła w geście zatrzymania ręki Abrahama. W najniższej partii witraża przedstawione zostało rajskie drzewo. Po lewej stronie drzewa stoją pierwsi biblijni ludzie Adam i Ewa, po prawej zaś Maria.Witraż w oknie po prawej stronie utrzymany jest w tonacji różowo brązowej. W górnej partii przedstawiona została scena Zwiastowania, w której Archanioł Gabriel obwieszcza Marii nowinę, że zostanie matką Jezusa. U góry widzimy Ducha Świętego wyobrażonego jako gołębicę. Scena ta nawiązuje do biblijnej relacji niepokalanego poczęcia Marii w wyniku działania Ducha Świętego.Poniżej sceny zwiastowania widzimy klęczącą Marię trzymającą Dziecię Jezus. Towarzyszą jej stojący po bokach Aniołowie. Nad głową Marii widniej gwiazda, która pokazywała drogę Trzem Królom, podróżującym ze Wschodu ku Betlejem, w którym narodził się Jezus.W najniższej partii tej kompozycji znajduje się przedstawienie Róży Mistycznej, symbolizującej Marię.Witraże w oknach obu naw oraz na ścianie zachodniej zawierają abstrakcyjne przedstawienia Ducha Świętego, objawiającego się w ogniu wodzie i wietrze.


Przewodnik miejski po Wrocławiu

Pilot wycieczek

tel. +48 605 902 137
szczepanska.m.jolanta@gmail.com