Wrocław, Ostrów Tumski

Przewodnik po Wrocławiu

Witraże katedry

Witraże w katedrze wrocławskiej zostały zaprojektowane i wykonane przez artystów współczesnych.

W prezbiterium znajdują się witraże autorstwa Tadeusza Wojciechowskiego. W oknie nad ołtarzem przedstawieni zostali patroni katedry i miasta Wrocławia: św. Jan Chrzciciel, św. Wincenty, św. Bartłomiej i Henryk II Pobożny. Pod nimi znajdują się wyobrażenia: głowy Jana Chrzciciela na misie, herbu księstwa biskupiego, herbu Wrocławia oraz głowy Henryka II Pobożnego zatkniętej na włóczni. W oknach po stronie południowej znajdują się wizerunki 24 biskupów wrocławskich, od Hieronima (1051-1062) do Piotra Nowaka (1447-1456), po stronie północnej herby dekanatów archidiecezji wrocławskiej.

W witrażach nawy głównej po stronie południowej, wykonanych przez Stanisława i Krystynę Pękalskich, wyobrażone zostały postacie św. Jadwigi, św. Jana Sarkandra, św. Alberta Chmielowskiego, NMP ze św. Maksymilianem Kolbe.

Witraż w oknie południowym pseudotranseptu, wykonany przez Antoniego Michalaka, przedstawia obraz bitwy pod Legnicą, stoczonej w 1241 r. z Tatarami, w której poniósł śmierć Henryk II Pobożny.

W witrażach znajdujących się od strony północnej zwracają uwagę herby kardynałów Bolesława Kominka i Henryka Gulbinowicza oraz papieża Jana Pawła II.


Przewodnik miejski po Wrocławiu

Pilot wycieczek

tel. +48 605 902 137
szczepanska.m.jolanta@gmail.com