Wrocław, Ostrów Tumski

Przewodnik po Wrocławiu

Piotr Włostowic

Wzdłuż południowo-wchodniego brzegu Wyspy Piasek, na odcinku między Mostem Piaskowym a Mostem Tumskim biegnie Bulwar Piotra Włostowica. Piotr Włostowic to postać wybitna w dziejach zarówno Wrocławia jak i całego ówczesnego państwa polskiego. Był on palatynem na dworze księcia Bolesława Krzywoustego. Zasłynął jako wytrawny polityk i fundator licznych kościołów wrocławskich. Posiadał rezydencję na Ołbinie, dawnej wyspie leżącej na północ od ówczesnego Wrocławia. Tam też ufundował opactwo benedyktynów, dokąd przybyli w czasach późniejszych norbertanie. W XVI w. Rada Miejska postanowiła zburzyć opactwo, motywując swą decyzję groźbą najazdu Turków i obawą, by budynki opactwa nie stały się dla nich dogodną bazą wypadową. Norbertanów przeniesiono wówczas do zabudowań klasztornych znajdujących się przy kościele św. Jakuba, należących dotąd do franciszkanów. Ci ostatni otrzymali nową siedzibę przy kościele św. Wacława, Stanisława i Doroty. Do czasów współczesnych ocalały z potężnego opactwa na Ołbinie jedynie nieliczne detale architektoniczne: przepiękny portal romański wmurowany w południową fasadę kościoła św. Marii Magdaleny, tympanony i inne detale przechowywane dziś w Muzeum Narodowym i w Muzeum Architektury we Wrocławiu.Piotr Włostowic posiadał także dobra na górze Ślęży, dawnym ośrodku kultu pogańskiego, dokąd sprowadził kanoników regularnych. Niekorzystny wilgotny tamtejszy klimat zmusił zakonników do poszukiwania nowej siedziby. Tym razem trafili na odrzańską Wyspę Piasek.Lata prosperity skończyły się dla Włostowica po śmierci Bolesława Krzywoustego. Uwikłany w spory między synami zmarłego księcia, został przez jednego z nich, Władysława II, uwięziony, okaleczony i pozbawiony dóbr. Włostowic udał się wówczas w poszukiwaniu schronienia na Ruś. Powrócił do kraju po wygnaniu Władysława II przez jego braci, odzyskał swe dobra lecz nie odgrywał już takiej roli politycznej, jak dawniej.


Przewodnik miejski po Wrocławiu

Pilot wycieczek

tel. +48 605 902 137
szczepanska.m.jolanta@gmail.com