Wrocław, Ostrów Tumski

Przewodnik po Wrocławiu

Pałac Królewski

Niewiele turystów odwiedzających Wocław decyduje się odwiedzić Muzeum Historyczne Wrocławia. A szkoda. Mieści się ono w dawnym pałacu królów pruskich. Historia budowli jest sięga swymi korzeniami głębiej niż czasy fryderycjańskie we Wrocławiu. W XVII w. budowla, o wiele mniejszych gabarytów niż obecnie, stanowiła rezydencję możnej rodziny von Spätgen. Dopiero w połowie XVIII w. król Prus Fryderyk II, po aneksji Dolnego śląska, zdecydował się na zakup pałacu i przekształcenie go na własną rezydencję. Mieszkali tu także następcy Fryderyka II: między innymi Fryderyk Wilhelm II, Fryderyk Wilhelm III. Nad przebudową pałacu czuwali wybitni architekci, w XVIII w. Johann Boumann i Karl Gotthard Langhans, w XIX w. Friedrich August Stüler.

Pałac jest niewątpliwie najlepszym miejscem do poznania bogatych dziejów Wrocławia. Ekspozycja sal muzealnych ułożona jest w porządku chronologicznym, począwszy od średniowiecza, skończywszy na czasach współczesnych. Podziwiać tu możemy zabytki związane z historią Rady Miejskiej, reformacji, kościoła katolickiego, klasztorów. Nie brak także pamiątek związanych z dziejami gminy żydowskiej we Wrocławiu, działalnością Karla von Holtei, historią teatru, fotografii i przemysłu. Podziw budzą komnaty królewskie z ciekawym wyposażeniem czasów fryderycjańskich.


Przewodnik miejski po Wrocławiu

Pilot wycieczek

tel. +48 605 902 137
szczepanska.m.jolanta@gmail.com