Wrocław, Ostrów Tumski

Przewodnik po Wrocławiu

Ostrów Tumski

Ostrów Tumski znaczy tyle, co Wyspa Katedralna. Najstarsza i jedna z najpiękniejszych części Wrocławia obecnie jest już wyspą już tylko z nazwy. W 1807 r. przy okazji likwidacji fortyfikacji otaczających niegdyś historyczny Wrocław zasypano odnogę Odry opływającą od wschodu Ostrów Tumski. Pozostał po niej ślad w postaci niewielkiego stawu znajdującego się w Ogrodzie Botanicznym.

Od strony zachodniej Ostrów połączony jest z Wyspą Piaskową przez Most Tumski.

Ostrów Tumski jest najstarszą częścią Wrocławia. Rozwój swój zawdzięczał istniejącemu tu od X w. ośrodkowi władzy książęcej oraz znajdującej się tu po 1000 r. siedzibie biskupstwa. W XIV w. książęta wrocławscy przenieśli swą siedzibę do zamku usytuowanego w lewobrzeżnej części miasta a Ostrów stał się enklawą władzy duchownej. Po dziś dzień mieści się tutaj rezydencja Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, Kapituła Archidiecezjalna, Kapituła Kolegiacka, Kuria Metropolitarna, Muzeum i Archiwum Archidiecezjalne, Biblioteka Kapitulna, Papieski Wydział Teologiczny i Metropolitarne Wyższe Seminarium Duchowne. Na tej niewielkiej, zaledwie kilkuhektarowej powierzchni znajduje się pięć kościołów: katedra katolicka św. Jana Chrzciciela, kolegiata św. Krzyża, kościół św. Idziego, kościół św. Marcina oraz kościół św. Piotra i Pawła.Główny trakt Ostrowa Tumskiego stanowi ul. Katedralna, biegnąca od Mostu Tumskiego w kierunku katedry. Znajdują się przy nim rezydencje należące do niektórych z wymienionych wyżej ośrodków władzy duchownej oraz domy księży i kanoników.


Przewodnik miejski po Wrocławiu

Pilot wycieczek

tel. +48 605 902 137
szczepanska.m.jolanta@gmail.com