Wrocław, Ostrów Tumski

Przewodnik po Wrocławiu

Kościół św. Marcina

Kościół św. Marcina

Czasy Henryka IV Probusa pamięta kościółek św. Marcina, który został wzniesiony przez księcia jako kaplica grobowa. Samo wezwanie kościoła ma jednak znacznie starszą tradycję, nosiła je wcześniejsza kaplica mieszcząca się w obrębie książęcego grodu na Ostrowie Tumskim, zburzona podczas dokonanej przez księcia przebudowy grodu. Ostatecznie Henryk IV Probus spoczął w ufundowanym przez siebie w 1388 r. pobliskim kościele św. Krzyża.

W okresie międzywojennym w kościele tym odbywały się nabożeństwa w języku polskim. Przy wejściu do Kościoła umieszczono tablice upamiętniające tragiczne karty historii wrocławskiej Polonii. Na jednej z nich wyryte jest Pięć Prawd Polaków, sformułowanych podczas kongresu Polaków mieszkających na terenie Rzeszy, który odbył się w Berlinie w 1938 r. Druga tablica wspomina księdza księdza Józefa Sikorę, który 17 września 1939 r. odprawił tu ostatnie nabożeństwo w języku polskim. Warto obejść kościół dookoła i przyjrzeć się maleńkiemu witrażowi z wizerunkiem Rodła, godła używanego przez Polonię od 1933 r. Zaprojektowane przez Janinę Kłopocką symbolizuje bieg rzeki Wisły z zaznaczonym Krakowem.Koło kościoła wznosi się granitowy pomnik papieża Jana XXIII, autorstwa Ludwiki Nitschowej. Co ciekawe ufundowały go władze PRL-u jako dowód wdzięczności dla papieża, który uznał polską organizację kościelną na terenie Śląska.


Przewodnik miejski po Wrocławiu

Pilot wycieczek

tel. +48 605 902 137
szczepanska.m.jolanta@gmail.com

Kościół św. MarcinaKościół św. Marcina