Wrocław, Ostrów Tumski

Przewodnik po Wrocławiu

Historia kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku

Świątynia została ufundowana w XII w. przez rodzinę Włostowiców, Piotra, jego żonę Marię i syna Świętosława. Od łacińskiej formy tego wezwania, brzmiącej Sancta Maria in Arena, pochodzi nazwa wyspy. Zostało ono zaczerpnięte z rzymskiego kościoła postawionego ku czci Marii na terenie starożytnego cyrku, wysypanego piaskiem, który w języku łacińskim brzmi "arena".Ufundowany w XII w. kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku został wzniesiony w stylu romańskim. Obecna budowla, w formie gotyckiej trójnawowej hali, pochodzi z XIV w. i jest dziełem mistrza muratora Pieschki.

Przewodnik miejski po Wrocławiu

Pilot wycieczek

tel. +48 605 902 137
szczepanska.m.jolanta@gmail.com