Wrocław, Ostrów Tumski

Przewodnik po Wrocławiu

Biblioteka Uniwersytecka

W miejscu, w którym dziś wznosi się barokowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, w średniowieczu istniały zabudowania klasztorne kanoników regularnych, sprowadzonych tu z pobliskiej Ślęży przez Piotra Włostowica. Obecny budynek, z początku XVIII w., jest dziełem architekta Johanna Georga von Kalckbrenner. W 1945 r., w czasie walk o Festung Breslau, w piwnicach tego budynku znajdowała się kwatera komendanta twierdzy, Hermanna Niehoffa. Przeniesiono wówczas tamtejsze zbiory biblioteczne, liczące tysiące woluminów, z dawnych budynków klasztornych do kościoła św. Anny (dzisiejszej cerkwi Św. Cyryla i Metodego). Wkrótce pożar, który ogarnął budynek kościoła, strawił także umieszczone w nim zbiory książek.


Przewodnik miejski po Wrocławiu

Pilot wycieczek

tel. +48 605 902 137
szczepanska.m.jolanta@gmail.com