Wrocław, Ostrów Tumski

Wrocław w pigułce

Wystarczy trzy godziny, by w wielkim skrócie zobaczyć najważniejsze zabytki historycznego centrum miasta. Mam tu na myśli bardziej spacer niż systematyczne zwiedzanie, w trakcie którego tylko sygnalizuję to, co jest ciekawego na trasie, bez omawiania szczegółów. Droga wiedzie przez:

  • Ostrów Tumski, gdzie ujrzymy katedrę i inne najpiękniejsze zabytki architektury sakralnej oraz Most Tumski, który zasłynął jako Most Miłości.
  • Wyspę Piasek, znaną z zabytkowego młyna Maria, najstarszego we Wrocławiu stopnia wodnego oraz zabytków architektury sakralnej.
  • Ossolineum, mieszczące się w malowniczych zabudowaniach dawnego klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą.
  • Plac Uniwersytecki, przy którym wznoszą się budowle kompleksu pojezuickiego: kościół Najświętszego Imienia Jezus, dawny konwikt oraz gmach dawnej Akademii Leopoldyńskiej, dziś Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Rynek z jego przepiękną malowniczą zabudową.

Przewodnik miejski po Wrocławiu

Pilot wycieczek

tel. +48 605 902 137
szczepanska.m.jolanta@gmail.com